HSPD “dr. Antun Radić” zahvaljujući projektu “Tradicija u sadašnjosti” izdat će publikaciju o povijesti društva

HSPD “dr. Antun Radić” zahvaljujući projektu “Tradicija u sadašnjosti” izdat će publikaciju o povijesti društva

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga općine Klinča Sela provodi EU projekt “Tradicija u sadašnjosti”. Nositelj projekta je Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga općine Klinča Sela, dok su partneri KUD Klinča Sela, KUD Seljačka sloga Kupinec, HSPD “dr. Antun Radić” iz Okića i Općina Klinča Sela.

HSPD „dr. Antun Radić“ u projektu sudjeluje u segmentu literarnih radionica s ciljem edukacije članova društva za izradu publikacije koja obuhvaća aktivnosti društva u proteklom periodu, a s ciljem očuvanja tradicijskih vrijednosti i prenošenja na mlađe generacije.

-Projekt je u završnoj fazi i možemo reći da je uspješno realiziran zacrtani cilj. Provedeno je ukupno 30 literarnih radionica na kojima je sudjelovalo gotovo 200 ljudi. Informatička oprema i druga pomagala koja su osigurana ovim projektom pridonijela su kvalitetnijem radu na radionicama i ispunila su svoju svrhu, a koristit će i u daljnjim aktivnostima- istaknuo je predsjednik HSPD „dr. Antun Radić“ Dragutin Kelečić.